Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

Informació sobre el tauler


La publicació en aquest tauler d'anuncis, substituirà o complementarà, la realitzada en el tauler d'edictes municipal. Segons s'indica en l'art. 11 de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Xixona.

Copyright © 2015 Excm. Ajuntament de Xixona.

Tots els drets reservats - Optimitzat per a Explorer i Mozilla Firefox. 800 x 600 pixels · Avís Legal ·